ΑΡΘΡΑ

Γιατί λέμε όχι στην προληπτική γραμμή στήριξης

Γιατί λέμε όχι στην προληπτική γραμμή στήριξης

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το αν πρέπει η Ελλάδα να δεχτεί μία προληπτική γραμή στήριξης ή όχι.Η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με τον κεντρικό μας τραπεζίτη που είναι υπερ.

Ας δούμε όμως τις διαφορές:

Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει την προληπτική γραμμή στήριξης PCCL ή την ενισχυμένη γραμμή στήριξης ECCL όταν έχει πρόβλημα πρόσβασης στις αγορές κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα μετά και τις τελευταίες επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων.

Για να έχει πρόσβαση μια χώρα σε αυτή τη γραμμή θα πρέπει να δεχθεί τους όρους που έχουν γραφει από τα κράτη μέλη του Esm.Το κράτος μέλος που θα πάρει την προληπτική γραμμή θα είναι υπό συνεχής παρακολούθηση από τον Esm.Αν ένα μέλος δε πληρει τα κριτήρια προληπτικής γραμμής μπορεί να πάρει την ενισχυμένη που έρχεται και με ενισχυμένους όρους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν υιοθέτηση διορθωτικών μέτρων.

Το κλειδί εδώ είναι ότι όπου πέφτει λόγος και μπορεί να βοηθήσει το Δ.Ν.Τ γίνεται δεκτό από ESM και ΕΚΤ όσον αφορά τα μέτρα και μαζί συντάσσουν το νέο μνημόνιο με το οποίο το κράτος μέλος θα βρίσκεται υπό ενισχυμένη παρακολούθηση σε συνεργασία πάντα με το Δ.Ν.Τ (where appropriate and where possible).Δηλαδη μιλάμε για ένα νέο μνημόνιο με εποπτεία στα πάντα ανα μήνα.

Τι λέει τώρα ο κανονισμός 472 της Ε.Ε: Αφού περιγράφει το καθεστώς εποπτείας που βρίσκεται ένα μελος όταν είναι σε προγραμμα αναφέρει το εξής … Όταν ένα κράτος-μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη οι τρίτες χώρες των ΕΜΧΣ ΕΜΣ το ΕΤΧΣ ή άλλο σχετικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό όπως το Δ.Ν.Τ. η επιτροπή θέτει το εν λόγω κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία. Η παραπάνω παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση με τη μορφή γραμμών πίστωσης οι οποίες δε συνδέονται με την λήψη νέων μέτρων πολιτικής από το οικείο κράτος μέλος εφόσον οι γραμμές πίστωσης δεν διακόπτονται.

Αν δηλαδή πάρουμε την προληπτική γραμμή επειδή θα πρέπει να υπογράψουμε νέο μνημόνιο μπαίνουμε αυτόματα σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και αυτο δεν το θέλει σε καμία περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση αλλά ούτε και η Κομισιον.

Τελειώνουμε το προγραμμα στο οποίο είμαστε τώρα, δεν πάμε σε προληπτική γραμμή, τηρούμε ότι έχουμε δεσμευτεί ως τώρα και βρισκόμαστε σε καθεστώς απλής εποπτείας όπως αναφέρει το άρθρο 14 του 472:

Άρθρο 14

Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα

1. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

 

Κανονισμός 472 εδώ

PCCL ECCL εδώ

 

Αναβαλόγλου Γιώργος

Ασφαλιστικός & Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Publish modules to the "offcanvas" position.